Termeni Legali


1. Acceptarea Termenilor

Accesând sau utilizând Invat.eu, sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții („Termeni”), inclusiv Politica noastră de confidențialitate și orice termeni suplimentari aplicabili anumitor caracteristici ale serviciului nostru.


2. Prezentare generală a serviciului

Invat.eu oferă instrumente si continut eLearning pentru elevi, studenti si profesori.


3. Înregistrarea și integritatea contului

Trebuie să vă înregistrați pentru un cont pentru a accesa funcțiile complete. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acreditărilor contului dvs. și pentru toate activitățile din contul dvs.


4. Conduita și responsabilitățile utilizatorului

Sunteți de acord să utilizați serviciile noastre numai în scopuri legale și să nu încărcați, partajați sau diseminați materiale ilegale, ofensatoare sau dăunătoare.


5. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate conținutul și serviciile furnizate de Invat.eu sunt proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri. Utilizarea serviciilor noastre nu vă acordă niciun drept în legătură cu drepturile noastre de proprietate intelectuală.


6. Taxe de abonament și plată

Accesul la Invat.eu poate necesita plata taxelor de abonament. Detaliile privind planurile de abonament, reînnoiri, anulări și rambursări sunt prezentate în Politica noastră de plată.


7. Rezilierea

Putem rezilia sau suspenda accesul dumneavoastră la serviciile noastre pentru încălcarea acestor Termeni fără notificare prealabilă sau răspundere.


8. Limitări de răspundere și declinări de răspundere

Invat.eu este furnizat „ca atare” și „așa cum este disponibil”. Nu garantăm acuratețea, completitudinea sau fiabilitatea serviciului. Răspunderea noastră va fi limitată în măsura maximă permisă de lege.


9. Modificări ale Termenilor

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica acești Termeni în orice moment. Continuarea utilizării serviciului după orice astfel de modificare constituie acceptarea de către dumneavoastră a noilor Termeni.


10. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Acești Termeni vor fi guvernați de legile in vigoare in Romania. Orice dispute care decurg din acești Termeni vor fi soluționate prin arbitraj sau printr-o instanță competentă.


11. Informații de contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați la contact@invat.eu.